fbpx
Fòmasyon 13 oktòb

Fòm sa pèmèt ou rezève yon plas pou fòmasyon ke Refayiti ap òganize jou kap 13 oktòb la a 6è nan aswè sou zoom. Sijè fòmasyon an se: Kijan ou k byen reprezante ak byen vann pwodwi ou yo sou entènèt.

Sèks *
Eske li fasil pou ou pou w achte sou entènèt? *

Main Menu